Ferske tall fra NBBLs Boligmarkedsbarometer for november viser at 40 prosent tror på videre boligprisfall de neste tolv månedene. Samtidig venter de aller fleste at renten skal videre opp, sier Hilde Karoline Midsem, sjeføkonom i NBBL.

- annonse -

– Inflasjon og høyere renter forklarer trolig utslagene. Mange opplever økt usikkerhet omkring den økonomiske utviklingen. Inflasjonen har tatt seg opp, og særlig har prisen på en del basisvarer, som mat, økt de siste månedene, det merkes på lommeboka. Samtidig har Norges Bank hevet styringsrenten enda en gang siden forrige undersøkelse i oktober, sier Midsem.

I november falt boligprisforventningene litt videre etter en sterk nedgang i oktober. Nå venter 4 av 10 at boligprisene skal falle fremover. 37 prosent oppgir at de tror at boligprisene skal falle litt, mens 3 prosent tror de skal falle mye.

 – Forventninger om boligprisfall kan virke dempende på boligetterspørselen. Tror man boligprisene skal falle vil man kanskje utsette boligkjøp, eller utvise forsiktighet i budrundene. Flere vil nok også velge å selge før de kjøper, noe som på kort sikt kan føre til et økt tilbud av bruktboliger på markedet, sier Midsem.

 Boligmarkedsbarometeret er en månedlig undersøkelse fra NBBL som siden juni 2018 har målt nordmenns forventninger til utviklingen i boligmarkedet. Resultatene fra november viser et rekordlavt nivå på minus 11.

Nesten 9 av 10 tror på høyere rente

40 prosent tror at boligprisene vil falle de neste 12 månedene, mens 27 prosent tror på boligprisvekst. Andelen som tror på uendrede boligpriser, har holdt seg stabil på 26 prosent.

83 prosent av respondentene forventer høyere boliglånsrente det neste året. Dette tallet holder seg på et stabilt høyt nivå. Kun 5 prosent tror på lavere boliglånsrente.

6 prosent av respondentene oppgir at de frykter å miste jobben det neste året. Andelen er uendret fra oktober og marginalt høyere enn de foregående månedene. 60 prosent er i liten grad bekymret for å miste jobben.

Samlet innebærer de tre komponentene at Boligmarkedsbarometeret holder seg ganske stabilt fra oktober, med en gjennomsnittlig nettoverdi på minus 11 i november. De to siste månedene har Boligmarkedsbarometeret holdt et rekordlavt nivå siden oppstart juni 2018 og indikerer lav temperatur i boligmarkedet.

Forrige artikkelPassasjerveksten på flyplassene flater ut
Neste artikkelI natt økte norsk netthandel med hele 989 prosent