Agder Energi utforsker muligheter innen solkraft, og inngår partnerskap med BTG Solenergi om å etablere det som kan bli Norges største solkraftanlegg. Planlagt byggestart er 2023.

- annonse -

– Vi trenger mer fornybar energi fremover, og solenergi vil spille en viktig rolle i overgangen til et fornybart samfunn. Frem til nå har vi stort sett hatt solceller på tak og fasader i Norge, men potensialet er mye større. Med dette prosjektet ønsker vi å vise hvordan vi kan utvikle bakkemontert solkraft på en smart og bærekraftig måte. Det at vi samtidig bidrar til å realisere et godt, lokalt initiativ er et stort pluss, sier Svein Are Folgerø, konserndirektør Fornyelse i Agder Energi, som har ansvaret for konsernets nye satsinger.

Agder Energi har frem til nå vært engasjert i solceller til privatmarkedet, men åpner med dette prosjektet opp døren for satsinger i større skala. Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) påpeker i sin rapport om kraftmarkedene at solkraft fremover vil gi et vesentlig bidrag til kraftproduksjonen i Norge, og er ellers en viktig kilde til energiomstillingen i Europa.

BTG Solenergi har over lengre tid jobbet med planer om en solpark på Tveide i Birkenes kommune i Agder, og har blant annet allerede inngått nødvendige avtaler med grunneiere som sikrer et areal på 185 mål til prosjektet. Den videre utvikling av prosjektet realiseres nå ved etablering av Birkeland Solpark AS  med Agder Energi (49%) og BTG Solenergi (51%) som eiere.

– Vi er glade for å ha fått Agder Energi inn på eiersiden. Deres erfaring innen fornybare prosjekter og energimarkedet er spesielt viktig i den fasen vi nå går inn i, og sammen med Agder Energi gleder vi oss til å etablere Agders første solpark. Området er godt egnet og innledende analyser viser at forholdene er veldig gode for solenergi, sier Trygve Raen, daglig leder i BTG Solenergi.

Smart og bærekraftig arealbruk

– Noe av det som gjør dette prosjektet spesielt interessant er at det viser hvordan vi, sammen med grunneiere, landbruk og andre interessenter, kan kombinere bakkemontert solkraft med andre behov som eksempelvis beiting av dyr som er en vinn-vinn løsning for alle, sier Folgerø.

Arealet som er tiltenkt solparken har i dag begrenset bruk, og ved utviklingen av Birkeland Solpark legges det opp til kombinert sauebeite og solkraft-produksjon.

– Selve solcellepanelene monteres på stativer som strekker seg fra en til fire meter opp fra bakken. Tilbakemeldingene fra grunneierne, kommunen og fylket har vært positive hele veien, forklarer Raen, som legger til at området er godt skjermet av trær slik at det ikke blir særlig synlig fra omgivelsene.

Norges største

Med en maksytelse på inntil 12 megawatt peak (MWp), som tilsvarer årlig produsert energi på rundt 12 GWh og energiforbruket til cirka 600 norske husholdninger, vil dette bli den største solparken i Norge, og den første på Agder.

Konsekvensutredingen har allerede startet og vil danne grunnlag for en konsesjonssøknad som sendes til NVE i 4. kvartal 2022.

Forrige artikkelSalget av nye boliger fortsetter nedover
Neste artikkelZephyr selger svenske havvindprosjekter til Vattenfall