3 972 514 passasjerer brukte Avinor sine lufthamner i mars. Dette var en økning på 21 prosent sammenlignet med mars 2022. Trafikken er likevel 12 prosent lavere enn i samme måned i 2019, som var det siste normalåret før pandemien. Tallet på flybevegelser er derimot bare 7% lavere enn før pandemien.

- annonse -

– Flytrafikken øker fremdeles sammenlignet med i fjor. For de tre første månedene samlet er flytrafikken nå 15 prosent bak 2019-nivå. Det er ventet at flytrafikken vil ligge under 2019-nivå resten av året. Men i månedene juni-august, venter vi at trafikken bare vil ligge omlag 5-7 prosent under nivået før pandemien, sier trafikkdirektør i Avinor, Gaute Skallerud Riise

– Fritidsreisende inn til Norge er ventet å være den viktigeste driveren for utviklingen fremover. Dette gjaldt også før pandemien, og er en trend som vil holde frem. Dette er gledeleg for reiselivet, og vil i tiden som kommer bli et stadig viktigere eksportområde for Norge. Akkurat nå er den svake kronen også en viktig driver her, fortsetter Riise.

– De samlede passasjertallene for året vil trolig ende om lag 8-10 prosent lavere enn i 2019. Det er knyttet usikkerhet til dette blant annet som følge av internasjonal uro og usikker effekt av redusert kjøpekraft blant forbrukere i Norge og ute i verden, avslutter Riise.

Flybevegelser

Det var 53 376 kommersielle flybevegelser i mars 2023. Dette er en økning på 8 prosent fra mars 2022. Om vi sammenligner med mars i 2019, har det vært en nedgang i tallet på flybevegelser på 7 prosent.

Trafikken utenlands

1 412 695 passasjerer har reist mellom Avinor sine lufthavner og utlandet i mars. Samme måned i fjor reiste i underkant av 1 million passasjerer til utlandet. Det betyr at trafikken utenlands har økt med 43 prosent sammenlignet med i fjor, da luftfarten fremdeles var påvirket av pandemi og reiserestriksjoner.

Om vi sammenligner med 2019, er det 17 prosent nedgang i utenlandstrafikken i mars måned.

Trafikken innenlands

2 513 418 reiste innenlands i mars. Det er 12 prosent flere enn i mars i fjor.

Sammenlignet med mars 2019 har det vært en nedgang på 10 prosent.

Hittil i år

Om en sammenligner tallet på passasjerer så langt i år med same periode i 2019, ser en at vi nå ligger 15 prosent bak normalåret 2019.

Forrige artikkelOppgang i boligprisene første kvartal
Neste artikkelRekordsterk vekst i leieprisene i første kvartal