Instabank ASA og Kistefos AS har signert en investeringsavtale som innebærer at Kistefos tegner seg for 10 prosent i Instabank gjennom en rettet emisjon. Transaksjonen forventes gjennomført i slutten av august 2018. Kistefos har videre en opsjon på å øke sin eierandel med ytterligere 12,5 prosent gjennom en ny rettet emisjon innen 1. desember 2018.

Kistefos er et investeringsselskap heleid av investoren Christen Sveaas.

Ifølge avtalen tegner Kistefos seg for totalt 26 246 150 aksjer i Instabank til kurs 1,85 kroner i en rettet emisjon, og har samtidig fått en opsjon til å tegne seg for ytterligere 42 538 418 aksjer i selskapet til samme kurs innen 1. desember. Utøvelse av opsjonen forutsetter at Kistefos har tillatelse av Finanstilsynet eller Finansdepartementet til å eie mer enn 10 % av banken.

– Vi er svært fornøyd med den fremforhandlede avtalen. Kistefos er et kjent og respektert investeringsselskap som har betydelig erfaring innen sektoren. De har blant annet tidligere vært største eier i yA Bank som ble solgt til svenske Resurs Bank i 2015. Kistefos er også majoritetseier i Advanzia Bank som er basert i Luxemburg med virksomhet i Tyskland, Frankrike og Østerrike, sier administrerende direktør Robert Berg i Instabank.

– Kistefos suksess innen sektoren både i Norge og i andre europeiske land har vært viktig i vurderingene forut for inngåelsen av investeringsavtalen. Vi føler oss trygge på at Kistefos eierskap i Instabank vil være et viktig bidrag til å sikre en fortsatt sterk utvikling for banken i årene som kommer, og at avtalen er et riktig strategisk valg for banken. Instabank har med denne avtalen sikret kapital til å realisere de ambisiøse planene for 2018 og 2019.

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here