Instabank ASA og Kistefos AS har signert en investeringsavtale som innebærer at Kistefos tegner seg for 10 prosent i Instabank gjennom en rettet emisjon. Transaksjonen forventes gjennomført i slutten av august 2018. Kistefos har videre en opsjon på å øke sin eierandel med ytterligere 12,5 prosent gjennom en ny rettet emisjon innen 1. desember 2018.

- annonse -

Kistefos er et investeringsselskap heleid av investoren Christen Sveaas.

Ifølge avtalen tegner Kistefos seg for totalt 26 246 150 aksjer i Instabank til kurs 1,85 kroner i en rettet emisjon, og har samtidig fått en opsjon til å tegne seg for ytterligere 42 538 418 aksjer i selskapet til samme kurs innen 1. desember. Utøvelse av opsjonen forutsetter at Kistefos har tillatelse av Finanstilsynet eller Finansdepartementet til å eie mer enn 10 % av banken.

– Vi er svært fornøyd med den fremforhandlede avtalen. Kistefos er et kjent og respektert investeringsselskap som har betydelig erfaring innen sektoren. De har blant annet tidligere vært største eier i yA Bank som ble solgt til svenske Resurs Bank i 2015. Kistefos er også majoritetseier i Advanzia Bank som er basert i Luxemburg med virksomhet i Tyskland, Frankrike og Østerrike, sier administrerende direktør Robert Berg i Instabank.

– Kistefos suksess innen sektoren både i Norge og i andre europeiske land har vært viktig i vurderingene forut for inngåelsen av investeringsavtalen. Vi føler oss trygge på at Kistefos eierskap i Instabank vil være et viktig bidrag til å sikre en fortsatt sterk utvikling for banken i årene som kommer, og at avtalen er et riktig strategisk valg for banken. Instabank har med denne avtalen sikret kapital til å realisere de ambisiøse planene for 2018 og 2019.

Forrige artikkelVM-semifinalene ga årsrekord og milliontall for TV 2
Neste artikkel​Nordic Entertainment Group sikrer rettighetene til Major League Baseball