Norske bedrifter opplevde en sterk økning i antall inkassosaker siste kvartal. Det er spesielt strøm som trekker opp med en dobling av inkassovolumet på et år, viser nye tall fra Norges største inkassoselskap, Kredinor.

- annonse -

– Nå slår de høye strømprisene for norske bedrifter ut i inkassotallene, og vi ser en urovekkende utvikling. Det er spesielt strømregningene bedriftene sliter med å betale. Her ser vi en kraftig økning i både inkassovolum og antall saker, sier analysesjef i Kredinor, Magnus Solstad

Kredinor er Norges største inkassoselskap, og har ca. 30 prosent markedsandel målt ved inkassovolum. Tallene til Kredinor er derfor en god pekepinn på den samlede utviklingen i Norge.

Tall for perioden oktober, november og desember 2022 viser en negativ utvikling blant foretak, både i antall inkassosaker og inkassogjeld. Antall inkassosaker blant foretak øker med 14 prosent sammenliknet med fjerde kvartal 2021.

– I august og september 2022 var spotprisen på rett rundt 3,5 kr/kWh og det er å anta at disse fakturaene gikk til inkasso i november og desember. Vi ser ikke samme utvikling for privatpersoner. Her har inkassoutviklingen vært flat i siste kvartal, og det tyder på at strømstøtteordningen for private husholdninger fungerer, sier Solstad.

Størst økning blant foretak er inkassogjeld knyttet til energikrav. Inkassogjelden knyttet til energikrav øker med 107 prosent sammenliknet med fjerde kvartal i 2021, mens inkassogjelden er relativt stabil for bankkrav, slik den foreløpig også er for privatpersoner. 

Analysesjefen i Kredinor tror den negative inkassoutviklingen for foretak vil fortsette i første kvartal.

– De høye prisene i desember vil med stor sannsynlighet slå ut i inkassotallene for februar og mars, sier Solstad.

Forrige artikkelOppgang i pris i fritidsboligmarkedet
Neste artikkelNå tror flere på høyere boligpriser