Boligprisene steg med 1,5 prosent i februar 2022. Korrigert for sesongvariasjoner steg prisene med 0,7 prosent.

- annonse -

Boligprisene har steget med 6,3 prosent det siste året.

Gjennomsnittsprisen for en bolig i Norge var 4 244 759 kr ved utgangen av februar.

– Boligprisene fortsatte å stige sterkt i februar. Mye av prisveksten kan forklares med den svake tilbudssiden, sier administrerende direktør Henning Lauridsen i Eiendom Norge.

– Det er et markant lavere utbud av bruktboliger så langt i år. I tillegg til at svært mange boliger ble solgt i november og desember i fjor, har den nye avhendingslova fra nyttår skapt en flaskehals. Etter lovendringen tar det betydelig lenger tid å forberede et boligsalg, sier han.

– Jeg vil oppfordre de som planlegger boligsalg denne våren å ikke vente til etter påske med å få boligen på markedet. Etterspørselen etter boliger er stor nå og det er ingen grunn til å vente med å legge boligen ut for salg, sier Lauridsen.

Markant lavere salg og utbud

I februar ble det solgt 6.284 boliger i Norge, noe som er 15 prosent færre enn i tilsvarende måned i 2021.

Så langt i år er det solgt 11.700 boliger i Norge. Det er 18,2 prosent færre enn samme periode i fjor.

I februar ble det lagt ut 6.657 boliger for salg i Norge, noe som er 10 prosent færre enn i samme måned i 2021.

Så langt i år er lagt ut 12.360 boliger for salg. Det er 11,5 prosent færre enn i samme periode i fjor.

– Det er så langt i år solgt betydelig færre boliger enn i fjor. Fallet i antall nye boliger på markedet er ikke like sterkt, men også her er nedgangen markant, sier Lauridsen.

Det tok i gjennomsnitt 38 dager å selge en bolig i februar, ned fra 41 dager i januar. Kortest salgstid hadde Tønsberg m/Færder med 20 dager og lengst salgstid hadde Tromsø med 65 dager.

– Det korte salgstiden sammen med færre antall nye boliger på markedet gjør at antall usolgte boliger for øyeblikket er blant det laveste på flere år, sier Lauridsen.

Oppfordrer til moderasjon i budrunder

Sterkest sesongkorrigert prisutvikling i februar hadde Drammen med en oppgang på 1,7 prosent. Svakest sesongkorrigert prisutvikling hadde Follo med en sesongkorrigert nedgang på 0,8 prosent.

Sterkest 12 måneders vekst har Bodø/m Fauske med en oppgang på 12,8 prosent etterfulgt av Tønsberg m/Færder med 12,6 prosent og Drammen med 11,3 prosent.

Oslo hadde den svakeste utviklingen i 12 måneders veksten med en oppgang på 3,3 prosent etterfulgt av Ålesund m/omegn på 5,4 prosent.

– Til tross for den sterke oppgangen i boligprisene nasjonalt er det visse områder som har en moderat utvikling, sier Lauridsen.

– I områder med sterk prisvekst vil jeg oppfordre boligkjøperne til å tenke seg om to ganger i hete budrunder. Historisk har det vist seg at det tar mange år å hente igjen perioder med svært sterk boligprisvekst, og det er også dokumentert at det er vanskelig å gjeninnhente prisvekst skapt av hete budrunder, sier han.

– Når Norges Bank har varslet flere renteøkninger i 2022 er det sannsynlig at boligmarkedet vil få en mer moderat utvikling etter hvert, avslutter Lauridsen.

Forrige artikkelOBOS-prisene opp i Oslo
Neste artikkelStabile trafikktall for Norwegian