Leieprisene i de fire store byene steg med 1 prosent i fjerde kvartal 2022. I 2022 har leieprisene steget med 7,5 prosent.

- annonse -

– Eiendom Norges utleieboligprisstatistikk viser en historisk sterk oppgang i utleieboligprisene i Norge både i fjerde kvartal og 2022 under ett. Normalt synker leieprisene i årets siste kvartal, men i år steg de, sier administrerende direktør Henning Lauridsen i Eiendom Norge.

Sterkest utvikling i fjerde kvartal hadde Bergen og Trondheim med en oppgang på 4,5 prosent etterfulgt av Oslo med 0,5 prosent. I Stavanger og Sandnes sank leieprisene med 3,8 prosent sist kvartal.

– Den sterke veksten i leieprisene vi har sett tidligere i 2022 fortsetter. Gjennom 2022 har inflasjonen endret takt både i Norge og internasjonalt, og det er naturlig at dette også virker inn på utleieprisene, sier han.

– Inflasjon skal møtes med høyere rente som gir høyere avkastningskrav og utgifter for utleierne. Dessuten gir husleieloven utleier rett til å justere husleien etter konsumprisindeksen. Når inflasjon nå er tilbake i økonomien er sannsynlig at mange benytter anledningen til å justere husleien deretter, sier Lauridsen.

Venter videre vekst

Sterkest leieprisutvikling det siste året hadde Bergen og Trondheim med en oppgang på 13,6 og 13,5 prosent etterfulgt av Oslo med 6,5 prosent. I Stavanger og Sandnes vokste leieprisene med 3,9 prosent.

– Veksten i leieprisene i Bergen og Trondheim er på et nivå vi aldri tidligere har målt, og også veksten i Oslo er historisk sterk. I Stavanger og Sandnes er veksten mer moderat, men der steg leieprisene kraftig i 2020 og 2021.

– Vi venter at veksten i leieprisene vil fortsette, fordi den høyere renten enda ikke er priset inn i boligmarkedet. Forholdet mellom boligprisene og utleieprisene vil nå finne en ny likevekt. Når husleie også inngår i konsumprisindeksen er det ikke utenkelig at disse også kan drive hverandre gjensidig, sier Lauridsen.

Antall boliger til leie på Finn.no i de store byene ved utgangen av fjerde kvartal 2022 er 2891. Av disse er 1492 i Oslo, 610 i Bergen, 481 i Trondheim og 338 i Stavanger/Sandnes.

– Ut av pandemiene var tilbudet av utleieboliger i Norge historisk lavt. Det derfor positivt å konstatere at tilbudet nå nærmer seg et normalt nivå, sier han.

Høyere leiepriser rammer de svakeste hardest

I regjeringens budsjettavtale med SV er det nå vedtatt at Kommunal- og distriksdepartementet skal nedsette et utvalg som skal gjennomgå husleieloven.

– Det er viktig at utvalget som skal se på husleieloven ikke bare er opptatt av juridiske rettigheter, men også har oppmerksomhet om hvordan lovgivning påvirker leieprisene og tilbudet av utleieboliger, sier Lauridsen.

– Vi vet lite om utleiemarkedet i Norge, men antagelig er småskala privat utleie dominerende. Derfor må vi ha det samlede tilbudet av utleieboliger i Norge i bakhodet når vi vurderer betingelsene for boligutleie i Norge. Både et velfungerende uteleieboligmarked og eiermarked i Norge er viktig, og høye leiepriser rammer som regel de svakeste husholdningene, avslutter han.

Forrige artikkelLindesnes, Arendal og Kinn hadde sterkest boligprisvekst i 2022
Neste artikkelFærre venter boligprisfall