I uke 48 økte kraftprisen både her til lands og i Europa, ifølge den ukentlige kraftsituasjonsrapporten fra NVE. Fordi Norges prisnivå var lavere enn landene rundt oss ble det eksportert mer kraft enn normalt.

- annonse -

– Ifølge våre foreløpige tall har Norge aldri hatt så høy nettoeksport over en uke. Årsaken til eksporten var høye kraftpriser i landene rundt oss, blant annet på grunn av mindre vindkraft og økte brensels- og CO2-priser, sier direktør i NVE, Inga Nordberg. 

Krafteksporten var totalt på 869 GWh, og det ble eksportert både fra nordlige og sørlige deler av landet. Prisene i Norge var lavere enn landene rundt oss, noe som førte til den økte eksporten. 

Prisøkning i hele Norge 

Strømprisen gikk opp i alle deler av landet, men spesielt Midt- og Nord-Norge fikk en kraftig økning. 

– Økningen var størst i Midt-Norge, der strømprisene gikk opp med 240 prosent, sammenlignet med uka før. I Nord-Norge ble kraftprisen doblet, sier Nordberg.  

Midt-Norge hadde en ukespris på 269 øre/kWh, mens den var 129 øre/kWh i nord. Prisene var likevel høyest i de sørlige delene av landet, hvor ukesprisen endte på 305 øre/kWh. Økte brensels- og CO2-priser er viktige årsaker til prisoppgangen. I tillegg var det mindre vindkraft enn normalt for årstiden i Norden. 

Forventet nedgang i magasinfyllingen 

I forrige uke kom det mindre nedbør og tilsig enn gjennomsnittet over hele landet, og fyllingsgraden gikk ned med 2,7 prosentpoeng. I sørlige Norge gikk magasinfyllingen ned med 2,4 prosentpoeng. En slik nedgang i magasinfyllingen er normalt på denne tiden av året. 

Forrige artikkelNytt selskap skal utvikle storskala solparker
Neste artikkel– Treningssenterbransjen er på vei tilbake etter pandemien