Netto kontantstrøm fra Petoro var per første kvartal 32,5 milliarder kroner, en økning på 19 prosent fra samme periode i fjor. Petoro går nå inn i en spennende periode med historisk høy prosjektaktivitet.

- annonse -

2018 blir et godt år for oljebransjen, og optimismen er tilbake i norsk industri. NHOs kvartalsrapport viser at oljeleverandørbedriftene ser mest positivt på framtiden, og NHO har oppjustert prognosen for investeringsvekst fra 1 til 7 prosent. – Dette er gledelig. Nå må vi takle oppturen minst like godt som vi taklet nedturen, sier administrerende direktør i Petoro, Grethe Moen.

– Norsk sokkel er svært konkurransedyktig og dette gir oss en historisk mulighet. Vi må jobbe hardt for å effektivisere ytterligere, og slik unngå den kostnadsveksten oljeindustrien får i hver oppgangsperiode. Her mener jeg at den pågående digitale utviklingen er det viktigste virkemiddelet for ytterligere å øke konkurransekraften både i nye prosjekter og på felt i drift, sier Moen.

Nye løsninger

Det er en betydelig innsats i dag blant oljeselskap og leverandører på teknologisiden for å utvikle nye løsninger. Dette er positivt. Petoro mener at de største risikoene er knyttet til mangel på data og ubalanse mellom teknologi og arbeidsprosesser, samt grensesnitt mot leverandørene. Kontraktsformatene må bidra til en kontinuerlig forbedringsinnsats både hos leverandører og operatører. – Vi vil fortsatt være engasjerte i lisensene for å bidra til at operatørenes ambisjoner lykkes gjennom konkrete tiltak. Samtidig utvikles det stadig nye teknologimuligheter, noe som innebærer at digitalisering av bransjen ikke er et prosjekt, men en kontinuerlig prosess, understreker Moen.

Modulen til stigerørsplattformen på Johan Sverdrup-feltet løftes på plass. Den første av fire plattformer på gigantfeltet ute i Nordsjøen er nå installert
Modulen til stigerørsplattformen på Johan Sverdrup-feltet løftes på plass. Den første av fire plattformer på gigantfeltet ute i Nordsjøen er nå installert. Foto: Petoro

Historisk høy prosjektaktivitet

Flere av Petoros prosjekter er i ferd med å ferdigstilles og skal nå offshore for klargjøring til produksjon. Dette gjelder både Martin Linge og første fase av Johan Sverdrup. Johan Sverdrup er et godt eksempel på at vi har klart å kutte kostnader gjennom effektivisering og forenkling. – Vi ser fram til å følge utviklingen på Johan Sverdrup når Statoil for første gang sender ansatte offshore for å sammenstille og klargjøre feltsenteret for produksjon sent neste år, sier Grethe Moen.

Flere spennende brønner skal bores i sommer. Det er essensielt å fylle på med nye funn, og da trengs det flere letebrønner for å sikre suksess framover. – Det blir få store prosjekter på norsk sokkel etter 2022 hvis vi ikke lykkes med letingen framover. Vi håper at 2018 blir et godt funn-år, sier Moen.

Resultatet 1. kvartal

Netto kontantstrøm fra Statens direkte økonomiske engasjement (SDØE) i olje- og gassvirksomheten var per første kvartal 32,5 milliarder kroner, en økning på 19 prosent fra samme periode i fjor. Økningen skyldes i hovedsak høyere priser på olje og gass.

Samlet olje- og gassproduksjon hittil var 1,146 millioner fat oljeekvivalenter per dag, 47 000 fat/dag eller 4 prosent lavere enn samme periode i fjor. Reduksjonen skyldes lavere oljeproduksjon. Dette kommer hovedsakelig som en konsekvens av naturlig produksjonsfall fra eksisterende brønner på modne felt.

Forrige artikkelSvak økning i matprisene
Neste artikkelDOF Subsea sikret kontrakt