OBOS inngår samarbeid med JM om å bygge totalt 2500 boliger i utviklingsområdet Lyckebacken, rett utenfor Lund. Tomtekjøpet er ett av de største i Sverige hittil i 2022 og et ledd i satsingen OBOS gjør i Skåne. Byggestart er forventet i 2027.

- annonse -

OBOS har over flere år bygget opp en stor virksomhet i Sverige og omkring 40 prosent av bolig-produksjonen skjer her. Gjennom de etablerte merkevarene Myresjöhus, SmålandsVillan og Kärnhem produseres det trehus til hele det svenske markedet. OBOS Nya Hem utvikler i tillegg store boligprosjekter i og rundt de store byene. Det er OBOS Nya Hem som skal utvikle Lyckebacken.

Arne Baumann, konserndirektør for boligutvikling i OBOS
Arne Baumann, konserndirektør for boligutvikling i OBOS. Foto: Obos.

– Lyckebacken er et stort og viktig prosjekt for OBOS i Sverige og vil bidra til stor aktivitet i mange år fremover. Området har en rik industrihistorie med blant annet fabrikkene til Tetra Pak og har en flott beliggenhet med god infrastruktur. Lund er i tillegg et viktig senter for akademia og forskning i Sverige. Sammen med JM får vi den nødvendige kraften og kompetansen til å utvikle området til en moderne bydel med nærhet til både naturen og Lund sentrum, sier Arne Baumann, konserndirektør for boligutvikling i OBOS.

Lyckebacken skal bli en ny og levende bydel der opp mot 10 000 mennesker skal bo og arbeide. Den rike industrihistorien skal bevares som en del av helheten i området, og sammen med moderne arkitektur og grøntområder bidra til å skape et godt bomiljø. Lund kommune ønsker en helhetlig utvikling av området, og en ny togstasjon, som vil åpne i 2023, er under utbygging.

Deleie tilbys også i Sverige

Samarbeidet mellom JM og OBOS organiseres i et joint venture-selskap der begge parter eier halvparten hver. Det innebærer at medlemmer i OBOS vil ha forkjøpsrett på om lag 1200 boliger når salget begynner. OBOS tilbyr også Deleie i dette prosjektet.

– Antall OBOS-medlemmer i Sverige har økt kraftig de senere årene og henger sammen med nye og attraktive boligprosjekter. Vi tror flere vil melde seg inn når vi nå starter prosjektet i Lyckebacken, og de som allerede er medlemmer kan selvsagt benytte seg av forkjøpsretten ved salgsstart. Vår storsatsing på boligkjøpsmodeller har også fått fotfeste i Sverige og i dette prosjektet vil rundt 20 prosent av leilighetene tilbys med OBOS Deleie, sier Baumann.

Foruten det kommende storprosjektet i Lyckebacken bygger OBOS 110 boliger i Lunds store utviklingsområde Brunnhög, i tillegg til prosjekter på Kävlingen, Gantofta og i Malmö. 

Forrige artikkelSterk utvikling i boligprisene i juni
Neste artikkelKronikk: – Har økt beredskapen og redusert kraftproduksjonen