Det norske selskapet Morrow Batteries har satt seg som mål om å produsere verdens mest kostnadseffektive og bærekraftige battericeller, og har i dag annonsert at de har lukket en investeringsrunde på rundt 1000 millioner NOK. ABB, Nysnø og Siemens er blant selskapets investorer.

- annonse -

– Batterisegmentet er i dag et marked med en sterk underliggende vekst. Elektrifisering av transportsektorene er helt avgjørende for å nå globale klimamål, og batterier er en avgjørende komponent for å realisere disse målsetningene, sier investeringsdirektør i Nysnø, Joe Eliston.

Etter planen skal Morrows første battericellefabrikk i Arendal være i drift i løpet av 2023. Dette blir det første kommersielle battericelleproduksjonsanlegget i Norge. Fabrikken skal produsere noen av verdens mest bærekraftige batterier, fremstilt av fornybar energi, og vil ha kapasitet til å produsere mer enn 1 GWh battericeller per år. Når alle faser av utbyggingen er gjennomført, vil gigafabrikken til Morrow i Arendal ha en samlet produksjonskapasitet på 43GWh battericeller hvert år.

Selskapet har fullført en kapitalinnhenting på rundt 1000 millioner kroner (EUR 100 millioner). Kapitalen er hentet fra et investeringskonsortium bestående av Siemens, ABB og Nysnø Klimainvesteringer, samt fra de eksisterende investorene Agder Energi Invest, det danske pensjonsfondet PKA og Noah AS.

– Å bringe inn langsiktig, solid og kompetent kapital fra noen av de ledende industriselskapene i Europa med global rekkevidde vil være av stor verdi på vår vei for å produsere de mest bærekraftige og kostnadseffektive batteriene. Sammen med kapital fra statens klimainvesteringsselskap, Nysnø, bringer dette oss inn i toppsjiktet av batteriprodusenter i Europa, sier Terje Andersen, administrerende direktør i Morrow

– Morrow har som ambisjon om å bli verdens grønneste batteriprodusent med negativt karbonavtrykk, noe som et klimainvesteringsselskap som Nysnø selvsagt finner interessant. Med anerkjente internasjonale industrielle investorer som ABB og Siemens på laget mener vi at selskapet er godt rigget for å lykkes, sier Joe Eliston.

Batterifabrikk i Arendal

Morrow planlegger å bygge tre giga-fabrikkmoduler i Arendal og skalere opp produksjonen til en årlig kapasitet på 43 GWh ved full drift i 2028. Det er ventet at Morrow vil skape over 2.500 arbeidsplasser i selskapet og leverandørkjeden. Støtten fra industrielle eiere vil styrke selskapets relasjon til viktige leverandører og fremtidige kunder.

– Denne kapitalinnhentingen finansierer først og fremst utstyr til den første fabrikken. Dette blir det første produksjonsanlegget for battericeller i Norge med kapasitet til å levere til det kommersielle markedet. Med vårt utviklingsprogram for mer bærekraftige batterier, og den kraftige økningen i global etterspørsel etter batterier, er vi perfekt posisjonert for å levere lønnsomme og bærekraftige jobber som vi trenger for å gjøre norsk, europeisk og global økonomi grønn, avslutter Terje Andersen.

Forrige artikkelUtleiemarkedet: Kraftig prisøkning på treromsleiligheter
Neste artikkelFire av ti nye OBOS-leiligheter selges med boligkjøpsmodeller