Norwegian legger i dag frem resultatene for fjerde kvartal 2020. Som ventet er tallene kraftig påvirket av pandemien og reiserestriksjoner i alle selskapets markeder. Nettotapet på NOK 16,6 milliarder er inkludert nedskrivninger på hele NOK 12,8 milliarder.

- annonse -

Driftskostnadene før leasing og avskrivninger for fjerde kvartal ble redusert med 82 prosent sammenlignet med i fjor. Den rentebærende gjelden ble redusert med NOK 18 milliarder i løpet av 2020. Rekonstruksjonsprosessene i Irland og Norge som ble innledet i fjerde kvartal i fjor går som planlagt.

Pandemien fortsetter å ha en sterk negativ innvirkning på luftfarten. Etterspørselen er kraftig påvirket av stadige endringer i myndighetenes reiserestriksjoner og nye smittebølger i flere av Norwegians viktigste markeder. Av selskapets flåte på 131 fly, var i snitt 15 fly i drift i fjerde kvartal. 574 000 kunder fløy med Norwegian i denne perioden, en nedgang på 92 prosent sammenliknet med samme periode i fjor. Kapasiteten (ASK) falt med 96 prosent og passasjertrafikken (RPK) falt med 97 prosent. Fyllingsgraden var på 52,4 prosent, et fall på 32,5 prosentpoeng sammenlignet med fjerde kvartal 2019.

– 2020 var et eksepsjonelt krevende år for hele luftfarten og for Norwegian. Resultatet for fjerde kvartal er ikke overraskende i lys av dette. Dessverre er flertallet av våre ansatte permittert og mange har mistet jobben, blant annet som følge av at langdistansevirksomheten opphører. Til tross for alle de utfordringer pandemien har skapt er det stort engasjement i selskapet, og sammen skal vi bygge det nye Norwegian når vi er ute av rekonstruksjonsprosessene. Arbeidet med å komme ut av krisen som et finansielt sterkt, konkurransedyktig flyselskap med et forbedret tilbud til kundene fortsetter for fullt og jeg ser frem til å igjen ønske flere kunder velkommen om bord etter hvert som Europa gradvis gjenåpnes, sier Norwegians konsernsjef Jacob Schram.

I fjerde kvartal 2020 iverksatte Norwegian rekonstruksjonsprosesser i Irland og i Norge. Begge prosessene går som planlagt. Målet er å redusere gjeld, tilpasse flåtestørrelsen til fremtidig drift og sikre ny kapital inn i selskapet. Norwegian skal redusere gjelden betydelig til rundt NOK 20 milliarder og hente fire til fem milliarder kroner i frisk kapital. I løpet av 2020 ble den rentebærende gjelden redusert med NOK 18 milliarder. Fremover skal Norwegian tilby innenriksreiser i Norge, reiser i Norden, samt mellom Norden og viktige destinasjoner ellers i Europa. Planen er å ha om lag 50 fly i drift i disse markedene i 2021, avhengig av utviklingen av pandemien og reiserestriksjoner i selskapets viktigste markeder.

Totalt gjennomførte Norwegian 90,1 prosent av de planlagte flygningene i fjerde kvartal, og av disse var punktligheten på 94,1 prosent.

Forrige artikkelKraftig fall i befolkningsveksten demper presset i boligmarkedet
Neste artikkelOBOS-prisene opp 5,9 prosent i Oslo