Fristen for å levere skattemeldingen eller å søke om utsettelse er mandag 31. mai. I år kan du forlenge leveringsfristen til 20. august.

- annonse -

Nesten 400 000 næringsdrivende risikerer tvangsmulkt i år hvis de ikke leverer skattemeldingen for formue og inntekt for 2020 innen fristen 31. mai.  

Fire dager før leveringsfristen har over 170 000 (av totalt 330 000) enkeltpersonforetak og 137 000 (av totalt 390 000) selskaper allerede sendt inn skattemeldingen for næringsdrivende. Kun 27 000 har søkt om utsatt frist.

For å unngå tvangsmulkt må 150 000 enkeltpersonforetak og 234 000 selskaper enten levere skattemeldingen eller søke om utsettelse før fristen går ut på mandag.

Leveringsfristen kan utsettes: du må søke

Næringsdrivende kan søke om å utsette frist for å levere skattemeldingen for formues- og inntektsskatt. Søker de om utsettelse, blir leveringsfristen automatisk forlenget til 20. august 2021. Dette er utvidet i år på grunn av koronapandemien, som har ført til økt arbeidsmengde for regnskapsførere og revisorer. Vanligvis er det ikke mulig å utsette fristen etter 30. juni. 

 Næringslivet er i en krevende situasjon med mange oppgaver å håndtere. Vi vet at regnskapsførere og revisorer opplever store utfordringer med å bistå alle som trenger hjelp. Med mulighet for å søke om utsatt frist får de næringsdrivende og deres rådgivere bedre tid til å hente inn og rapportere de nødvendige opplysningene, sier divisjonsdirektør Marta Johanne Gjengedal. 

For å utsette leveringsfristen må du levere søknad om utsettelse. Dette innvilges automatisk. Fristen for å søke om utsettelse er 31. mai.  

 Det er viktig at Skatteetaten får rett informasjon fra næringsdrivende slik at vi kan fastsette riktig skatt. Derfor har vi gjort det mulig å utsette fristen slik at alle skal få tid til å gå nøye gjennom skattemeldingen sin. Men er du klar allerede nå, så er det bare til å sende inn, slik at du kan få skatteoppgjøret ditt så tidlig som mulig. Det er positivt at så mange allerede har levert, sier Gjengedal. 

I 2019 fikk 51 000 enkeltpersonsforetak og 104 000 selskaper utsatt leveringsfrist. I 2020 ble fristen automatisk utsatt for alle. 

Du kan bli ilagt tvangsmulktom du ikke leverer i tide 

Næringsdrivende som ikke søker om utsatt frist, og som ikke leverer skattemeldingen innen 31. mai, vil bli ilagt tvangsmulkt.  Du vil også få tvangsmulkt hvis du får utsatt frist og ikke leverer skattemeldingen for næringsdrivende innen 20. august. Mulkten utgjør 599 kroner per dag, opp til totalt 59 950 kroner.

I fjor var det ingen tvangsmulkt for sen eller manglende levering av skattemeldingen, mens i 2019 mottok over 50 000 enkeltpersonsforetak og selskaper varsel om tvangsmulkt fordi de ikke leverte skattemeldingen innen fristen. Mange av de som fikk varsel leverte skattemeldingen før tvangsmulkt begynte å løpe, men 24 000 måtte betale tvangsmulkt.

I 2020 måtte Skatteetaten bruke skjønnsfastsetting for 22 000 enkeltpersonforetak og 52 000 selskaper som ikke leverte skattemeldingen i tide. Det er mer enn dobbelt så mange som året før.

Forrige artikkelWizz Air trapper opp i Norge
Neste artikkelReduserte kostnader og bedre marginer sørger for et godt førstetertial for TINE Gruppa