– Igangsetting av nye boliger i mai 2023 er 67 prosent lavere enn mai 2022, for leiligheter er nedgangen hele 89 prosent, sier administrerende direktør i Boligprodusentene Lars Jacob Hiim.

- annonse -

– Den lave boligbyggingen fører til boligmangel og forverrer situasjonen for alle som trenger bolig. Dette er også svært alvorlig for boligbyggerne og ansatte i bransjen, med nedbemanninger i hele verdikjeden. Dessverre tror vi det kan ta tid før boligbyggingen øker, påpeker Hiim.

– Igangsetting av nye boliger i mai 2023 er 67 prosent lavere enn mai 2022, for leiligheter er nedgangen hele 89 prosent, sier administrerende direktør i Boligprodusentene Lars Jacob Hiim. Den lave boligbyggingen fører til boligmangel og forverrer situasjonen for alle som trenger bolig. Dette er også svært alvorlig for boligbyggerne og ansatte i bransjen, med nedbemanninger i hele verdikjeden. Dessverre tror vi det kan ta tid før boligbyggingen øker, påpeker Hiim.

– Varslede renteøkninger, høye byggekostnader og økonomiske usikkerhet stopper nyboligmarkedet. Markedet vil ikke snu før vi får mer positive økonomiske fremtidsutsikter, sier Hiim. Det er likevel veldig positivt at SV har fått gjennomslag for økte rammer til Husbankens ordning for boligkvaliteter i RNB. Det kan sikre noe aktivitet utover høsten, avslutter Hiim.

Salget av nye boliger i mai 2023 er 38 prosent under mai 2022. Solgte nye boliger hittil i år er 5 722 boenheter, det er 42 prosent under samme periode i 2022. Salget pr boligtyper hittil i år viser at eneboliger er 33 prosent under, småhus er 28 prosent under og leiligheter er 49 prosent under samme periode i 2022. Det er solgt 1 543 eneboliger, 1 204 småhus og 2 975 leiligheter hittil i år.

Totalt antall solgte nye boliger i siste tolvmånedersperiode er 15 249 boenheter, som er 38 prosent under forrige tolvmånedersperiode. Antall solgte nye eneboliger er 4 092 boenheter, som er 30 prosent under forrige tolvmånedersperiode. Antall solgte småhus er 3 252 boenheter, som er 27 prosent under forrige tolvmånedersperiode. Antall solgte leiligheter er 7 905 boenheter, som er 45 prosent under forrige tolvmånedersperiode.

Igangsetting av nye boliger i mai 2023 er 67 prosent under mai 2022. Igangsatte nye boliger hittil i år er 4 154 boenheter, det er 54 prosent under samme periode i 2022. Igangsettingen pr. boligtype hittil i år viser at eneboliger er 22 prosent under, småhus er 50 prosent under og leiligheter er 68 prosent under samme periode i 2022. Det er igangsatt 1 614 eneboliger, 902 småhus og 1 638 leiligheter hittil i år.

Totalt antall igangsatte nye boliger i siste tolvmånedersperiode er 18 311 boenheter, som er 30 prosent under forrige tolvmånedersperiode. Antall igangsatte eneboliger er 5 110 boenheter, som er 19 prosent under forrige tolvmånedersperiode. Antall igangsatte småhus er 3 358 boenheter, som er 31 prosent under forrige tolvmånedersperiode. Antall igangsatte leiligheter er 9 843 boenheter, som er 35 prosent under forrige tolvmånedersperiode.

Forrige artikkelKonkursfrykten øker blant bedriftene
Neste artikkelAtea inngår ny avtale med politiet