Grensen for eneboliger øker fra 150 til 200 kvadratmeter. Det medfører blant annet at flere av boligene i ferdighusprodusentenes kataloger faller innenfor Husbankens rammer, og det er særlig viktig for boligbygging i distriktene.

- annonse -

Prosjekter finansiert med lån fra Husbanken skal ha nøktern standard med hensyn til areal og kostnader. Derfor opererer Husbanken med arealgrenser for hvor store boligene som finansieres med lån til boligkvalitet kan være.

– Grensene vi har hatt, har delvis begrenset hvor mange boliger med de ønskede kvalitetene som bygges, fordi mange, særlig i distriktskommuner, har behov for å bygge større boliger. Ved å øke arealgrensene, legger vi til rette for at det kan bygges flere boliger med gode miljøkvaliteter og livsløpsboliger, sier Rune Robertsen, direktør for lån og tilskudd i Husbanken.

Oversikt over gamle og nye arealgrenser

BoligtypeMaks størrelse per boenhet, gammelMaks størrelse per boenhet, ny
Enebolig150 m2200 m2
Enebolig med bi-leilighet200 m2, herav hovedbolig maks. 150 m2 og bi-leilighet maks. 80 m2250 m2, herav hovedbolig maks. 200 m2 og bi-leilighet maks. 80 m2
Småhus140 m2150 m2
Leilighet i blokk100 m2130 m2

Innvendig bod inngår i arealet, utvendig bod eller p-areal/garasje inngår ikke.

Utvidet igangsettingsfrist

Samtidig som arealgrensene heves, utvider Husbanken igangsettingsfristen (maksimal tid fra tilsagn om lån til igangsetting av bygging) fra tre til seks måneder. Formålet med igangsettingsfristen er å ikke binde opp midler i tilsagn om lån til prosjekter som ikke kommer i gang av ulike årsker. 

– Det har vært krevende for mange utbyggere å få til byggestart i løpet av tre måneder, blant annet på grunn av krav til forhåndssalg for å få byggelån, saksbehandlingstid for igangsettingstillatelser i kommunen og logistikk og planlegging i prosjektene. Med en dobling av fristen skal dette kravet bli enklere å oppfylle, sier Robertsen.

Forrige artikkelNordmenn venter boligprisfall neste år
Neste artikkelNy avtale for Gaming Innovation Group