Agder Energi og HitecVision går nå sammen om en helhetlig satsing for å utvikle nye selskaper i den grønne omstillingen.

- annonse -

– Det er sterke drivkrefter i Europa og Norge som fremmer bærekraftige løsninger for å nå klimamålene. I partnerskap med HitecVision vil vi utvikle nye forretningsmuligheter for å befeste Norge som en energinasjon også i fremtiden, sier Steffen Syvertsen, konsernsjef i Agder Energi.

– I vår region har vi et godt utgangspunkt for utvikling av ny, grønn industri. Vårt overskudd av fornybar kraft, ledige arealer og et stort og høykompetent offshore-miljø gir oss store fortrinn. I tillegg ligger vi nær Europa og noen av verdens beste havvindressurser, som gir gode muligheter for en lønnsom vekst inn i en fornybar fremtid, sier Syvertsen.

EU har som mål å fase ut all bruk av olje og gass innen 2050, med betydelige kutt allerede innen 2030. Norge har et godt utgangspunkt for å beholde posisjonen som en sentral energinasjon i Europa gjennom målrettet arbeid innen områder som kraftutveksling, havvind og hydrogen. Partnerskapet forener to ledende industrimiljøer innen energi, og sammen vil Agder Energi og HitecVision utnytte mulighetene til å skape verdier og sette fart i det grønne skiftet.

Ole Ertvaag, CEO og Founding Partner i HitecVision
Ole Ertvaag, CEO og Founding Partner i HitecVision. FOTO: HitecVision

Ole Ertvaag, CEO og Founding Partner i HitecVision kommenterer: – Vi har arbeidet med å utvikle selskaper i oljesektoren i over 35 år, og nå ser vi også stadig flere muligheter innen fornybar energi og infrastruktur. Med denne avtalen kombinerer vi Agder Energis sterke posisjon og brede kompetanse innen fornybar med vår lange erfaring i å etablere og bygge nye selskaper. Det gir oss samlet styrke til å gjennomføre lønnsomme og bærekraftige industrielle satsinger i nye og raskt voksende markeder.

Flere industrielle satsinger

Partnerne er allerede i gang med å vurdere flere mulige industrisatsinger, som både kan skape arbeidsplasser og fremme overgangen til et mer bærekraftig samfunn

– Vi tror på det å tenke stort tidlig. Partnerskapet med HitecVision er en allianse mellom kraft, kompetanse og kapital, der selskapenes styrker utfyller hverandre. Samtidig vil satsingen bidra til å sette regionen i førersetet for det grønne industriskiftet i Norge, sier Steffen Syvertsen.

Forrige artikkel– Dette er bøndenes største koronabekymring
Neste artikkelMatvareprisene økte svakt i januar