SpareBank 1 Gruppen og DNB signerte 24. september en avtale om å slå sammen sine forsikringsvirksomheter, og vil med dette skape et av landets største forsikringsselskaper.

- annonse -

Det nye selskapet vil allerede ved fusjonstidspunktet være landets tredje største forsikringsselskap, og landets største med distribusjon gjennom bank. Partene inngikk en intensjonsavtale om fusjon 20. juni i år.

– Vi er veldig glade for at vi nå er blitt enige om en endelig fusjonsavtale, helt i tråd med intensjonsavtalen. Med det nye selskapet vil vi få større kraft til å videreutvikle innovative og kundevennlige løsninger, og komme enda raskere på banen med nye produkter til kundene. Vi skaper nå morgendagens forsikringsselskap, og har store ambisjoner, sier Turid Grotmoll, konsernsjef i SpareBank 1 Gruppen.

Bransjetall viser at selskaper med bankdistribusjon tar markedsandeler og har god lønnsomhet. Det fusjonerte selskapet vil styrke distribusjonen av forsikring i bank over hele landet, gjennom bankenes 360 lokale kontorer, mobilbank, nettbank og kundesentre.

– Vi er veldig glade for å bli en del av et stort og konkurransekraftig forsikringsselskap. For forbrukerne er økt konkurranse bra. Det nye selskapet vil kunne tilby kundene våre enda flere og bedre forsikringsprodukter, sier Rune Bjerke, konsernsjef i DNB.

– Vi er imponerte over hva SpareBank 1 har fått til med sin satsing på forsikring. Nå slår vi sammen to veldig flinke forsikringsmiljøer, og vi gleder oss til å samarbeide om å lage de beste kundeopplevelsene i forsikringsmarkedet, sier Bjerke.

Partene vil i løpet av kort tid sette ned et interimstyre, som vil utpeke leder for det nye selskapet. Det nye selskapet vil ved fusjonstidspunktet ha nærmere 1000 medarbeidere. Fusjonen vil etter planen gjennomføres 1. januar 2019, forutsatt godkjenning fra myndighetene.

Komplett produkttilbud

Sammenslåingen av forsikringsvirksomhetene vil skje ved at DNB Forsikring AS fusjonerer med SpareBank 1 Skadeforsikring AS. Det fusjonerte selskapet vil ha en tilnærmet komplett produktportefølje innenfor risikoforsikring til privat- og SMB-markedet.

Som et ledd i transaksjonen vil de individuelle personrisikoforsikringene fra SpareBank 1 Forsikring AS (livselskapet) og DNB Livsforsikring AS, samt de bedriftsbetalte personrisikoforsikringene fra SpareBank 1 Forsikring AS, bli overført til det nye selskapet.

Selskapet viderefører SpareBank 1s avtale om å levere produkter til LO-forbundenes 930 000 medlemmer gjennom merkevaren LOfavør. For øvrig vil SpareBank 1-bankene distribuere forsikringene under SpareBank 1-merkevaren, mens DNB vil distribuere forsikringene under merkevaren til DNB.

Eier- og bytteforhold

SpareBank 1 Gruppen AS skal ha en eierandel på 65 prosent og DNB ASA 35 prosent i det nye selskapet. DNB har i tillegg sikret en opsjon på å kjøpe seg opp til 40 prosent eierandel. Selskapet vil fortsatt være et datterselskap i SpareBank 1 Gruppen AS.

I fusjonsavtalen er det lagt til grunn et bytteforhold på 80prosent for SpareBank 1 Gruppen AS og 20 prosent for DNB ASA. Dette bytteforholdet baserer seg på verdien av de to skadeforsikringsselskapene inklusive verdien av overførte personrisikoprodukter. Markedsverdi legges til grunn når DNB skal øke sin eierandel fra 20 til 35 prosent. Kjøpesummen for aksjene vil være 2,96 mrd. kroner.

Forrige artikkelWizz Air kommer til Oslo lufthavn
Neste artikkelFiskeriministeren vil forby utslipp av lusemidler