EVRY kjøper Findwise for å styrke kapasiteten innen kognitiv analyse og avansert søketeknologi.

- annonse -

Findwise AB er en ledende nordisk leverandør av avanserte tjenester knyttet til søk, analyse og stordata. Sammen får EVRY og Findwise en utvidet kapasitet til å levere nye innovative tjenester slik at kundene får ny innsikt og kan ta beslutninger raskere og med høyere presisjon.

Findwise har 120 spesialister på søk og data analyse som lager løsninger for ledende nordiske virksomheter, og har gjennom dette opparbeidet langsiktige kunderelasjoner. Findwise er leverandøruavhengig og hjelper kundene med å velge riktig plattform basert på deres behov. Findwise har en unik metodikk, og et eget rammeverk, Findwise i3, samt inngående ekspertise for å identifisere, analysere og ta beslutninger ut fra komplekse informasjonsmengder og ulike typer informasjon.

Ny teknologi som er basert på kunstig intelligens, maskinlæring og roboter fører til en fundamental og digital transformasjon av organisasjoner. Dette betyr at avgjørelser kan tas raskere, med større nøyaktighet som følge av avansert prediktiv analyse, i tillegg til at prosesser blir mer automatisert.

– Ved å kombinere våre styrker skal vi bli en drivkraft i det attraktive markedet for avanserte søk og data analyse, kunstig intelligens og stordata. Kundene vil få tilgang til skalerbare systemer som er i stand til å forstå, resonnere og lære fra data, som leveres med et standardgrensesnitt, en standard implementeringsmetodikk og beste praksis. Ved hjelp av søkedrevet kognitiv analyse levert av EVRY og Findwise, vil hjelpe kundene med å bli enda mer relevante i den digitale tidsalderen, sier konsernsjef Björn Ivroth i EVRY.

– I mer enn et tiår har Findwise jobbet med metodikk og ekspertise innen bruk av kunstig intelligens knyttet til omfattende og ustrukturerte datasett. Ved å utnytte EVRYs sterke kundebase og kapasiteten til Strategic Design Lab, vil vi kunne realisere hele vårt potensiale. Med et fortsatt fokus på alle typer informasjonsutfordringer og -muligheter, tar vi sikte på å gi kundene mer presis innsikt og raskt forbedrede resultater, sier adm. direktør Catarina Gunneberg i Findwise.

I 2017 hadde Findwise en omsetning på SEK 106,7 millioner og en EBITDA på SEK 9,9 millioner.

Forrige artikkelFinland blir den nye melkekua for norske forbukslånsbanker
Neste artikkelNye Audi A6 Avant er klar