Det familieeide, norske investeringsselskapet Awilhelmsen Capital kjøper 65 prosent av aksjene i det norske e-helseselskapet DIPS. Nå vil selskapet samle nordisk e-helse.

- annonse -

I januar 2018 lanserte DIPS sin nye e-helseplattform, DIPS Arena, som det har kostet over en milliard kroner å utvikle. DIPS Arena er kjernesystemet i pasientenes helsetjeneste, og bygger på en åpen og fleksibel plattform som gir kundene eierskap til egne data. DIPS ser store muligheter for videre vekst, basert på den nye Arena-plattformen.

For å legge til rette for slik vekst og utvikling av selskapet, initierte dagens eiere og styret høsten 2017 en prosess for å finne en ny eier som kan være med og bidra. Med DNB Markets som tilrettelegger, ble åtte norske aktører invitert inn i nedsalgsprosessen, hvorav fire endte opp med å legge inn bud.

På et styremøte 19. mars anbefalte styret i DIPS de 143 aksjonærene å akseptere budet fra Awilhelmsen Capital. Ved fristen utløp 9. april hadde aksjonærer med totalt 65 prosent av aksjebeholdningen takket ja til tilbudet.

-Styret er veldig fornøyd med å få en så troverdig, seriøs og langsiktig norsk aktør inn som største eier i DIPS. Interessen for å ta del i videreutviklingen av selskapets topp moderne e-helseplattform har vært stor, og vi har i de siste årene hatt henvendelser fra en rekke norske og internasjonale selskaper – både finansielle og industrielle, sier styreleder Anne-Grete Strøm-Erichsen.

-AWC er en trygg eier, med solid kapitalbase og tilstrekkelig risikovilje for vår ekspansjon til nye markeder, i Norge og utenlands. Det har vært avgjørende for oss å finne en eier som sikrer fortsatt stabilt, norsk eierskap, og som anerkjenner den strategiske viktigheten av våre dyktige medarbeidere – samt at hovedkontoret fortsatt skal ligge i Bodø. Vi styrker oss nå betydelig for å ta en ledende posisjon i nordisk e-helse, og bidra til å konsolidere et fragmentert marked, sier administrerende direktør Tor-Arne Viksjø i DIPS.

Nordland Fylkeskommune og Vest-Agder fylkeskommune er blant aksjonærene som nå selger seg helt ut av det norske e-helseselskapet. Diakonhjemmet sykehus ønsker fortsatt å være med på å utvikle fremtidens digitale pasientplattform. Awilhelmsen Capital blir nå største aksjonær i DIPS, etterfulgt av Diakonhjemmet sykehus AS (10,7%), og administrerende direktør og grunnlegger Tor Arne Viksjø (7,3%). 18 prosent av aksjene er fordelt på en rekke småaksjonærer, og rundt 100 DIPS-ansatte blir med videre som eiere i selskapet.

Administrerende direktør Arve Ree i Awilhelmsen Capital mener investeringen passer selskapets strategi godt.

-Vi er imponert over DIPS og selskapets unike kompetanse, produkter og strategi. Vi er overbevist om at en åpen, fleksibel plattform, som DIPS Arena, er fremtiden innen e-helseteknologi, både i Norge og internasjonalt, sier Arve Ree.

– For vårt selskap er dette en viktig investering. Vi har en horisont over generasjoner, og ønsker å bidra til at DIPS får forutsigbarheten og langsiktigheten til å realisere sine vekstambisjoner. Vi er opptatt av å finne de unike selskapene, og har et langsiktig perspektiv på dette eierskapet. Det er viktig at DIPS kan vokse videre som et helnorsk selskap, med solid forankring i Bodø, sier Arve Ree.

DIPS ble etablert for 30 år siden, for å bidra til å effektivisere helsevesenet gjennom moderne, ressursbesparende e-helseteknologi. DIPS Arena er norskutviklet og et av verdens mest moderne e-helsesystemer. Systemet sikrer at sensitiv og livskritisk informasjon om pasientene kan lagres og brukes på en måte som tar hensyn til lovverk og personvern, og samtidig gir helsepersonell mulighet til å gi riktig behandling, til riktig tid, med riktig ressursbruk.

DIPS leverer programvare og tjenester til tre av fire regionale helseforetak, samt en rekke private sykehus og kommuner. Mer enn 100.000 brukere – på samtlige sykehus i Helse Nord, Helse Vest og Helse Sør-Øst – bruker daglig DIPS i behandlingen av pasienter.

Før oppgjør og overtagelse av aksjer skal transaksjonen formelt godkjennes av Konkurransetilsynet.

Partene er enige om at prisen på transaksjonen er konfidensiell.

Forrige artikkelOcean Installer utvider ordreboken
Neste artikkelStordalens prestisjeprosjekt inntar hotell-Oslo